Showing all 10 results

khô cá 1 nắng

Cá dứa 1 nắng

440,000 /kg
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Cá đù 1 nắng

210,000 230,000 
Mua ngay
160,000 /kg (gói 500gr)
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Combo Đại Lộc

759,000 /combo
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Combo Đại Phát

1,215,000 /combo
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Combo Đại Phúc

1,118,000 /combo
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Khô mực câu tay

1,050,000 1,250,000 
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Mực trứng

230,000 /kg
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Tôm khô đặc biệt

1,150,000 /kg
Mua ngay

khô cá 1 nắng

Tôm sú mẹ

680,000 /kg
Mua ngay